Uống trà không chỉ để thưởng mà còn để dưỡng tâm. Đây là điều cốt lõi mà Trà Chân Nhân hướng tới và xây dựng. | Tăng Thế Danh CEO – Founder Trà Chân Nhân
- administrator -

Comment (15)

 1. Pingback: Việt Nam có Trà Đạo không? - Trà Thái Nguyên

 2. Pingback: Trà Kinh có phải là chuẩn mực ? - Trà Thái Nguyên

 3. Pingback: Trà sen Tây Hồ - Trà Thái Nguyên

 4. Pingback: Phong tục uống trà Hàn quốc - Trà Thái Nguyên

 5. Pingback: Nguyễn Trãi uống trà - Trà Thái Nguyên

 6. Pingback: Nên gọi Chè hay Trà ? - Trà Thái Nguyên

 7. Pingback: Trà Tàu - Trà Thái Nguyên

 8. Pingback: Uống trà và đọc kinh - Trà Thái Nguyên

 9. Pingback: Thưởng trà Sen sớm - Trà Thái Nguyên

 10. Pingback: Nâng chén hoài cổ - Trà Thái Nguyên

 11. Pingback: Chén Trà tri âm - Trà Thái Nguyên

 12. Pingback: Chén trà ngày xuân - Trà Thái Nguyên

Be first to comment

Top