Uống trà không chỉ để thưởng mà còn để dưỡng tâm. Đây là điều cốt lõi mà Trà Chân Nhân hướng tới và xây dựng. | Tăng Thế Danh CEO – Founder Trà Chân Nhân
- administrator -

Comment (03)

  1. Pingback: Trà Khí (Trà Kinh – Phần 5) | Mua Quà Tặng Sinh Nhật

  2. Pingback: Chén trà sen ủ giữa Tây Hồ - Trà Thái Nguyên

Be first to comment

Top