N?i Dung CH??NG TRÌNH KHUY?N MÃI L?N 30.04-1.05

[TraThaiNguyen.com] thông báo t?i Quý Khách Hàng Ch??ng Trình KHUY?N MÃI L?N

Khi mua:

1kg trà Móc Câu Tân C??ng: giá 440k/kg nay ch? còn 350k/kg

1kg trà Kim Tiên Cao C?p: giá 320k/kg nay ch? còn 235k/kg

1kg trà Shan H?o H?ng/ Shan Cao C?p: giá 220k/kg nay ch? còn 185k/kg

Quý khách hàng ??t hàng vui lòng nh?n tên ??a ch? và s? ?i?n tho?i: 0932.803080

Các lo?i trà khác ngoài list Khuy?n Mãi gi?m 15%

Th?i Gian Áp D?ng cho t?i ngày 01.05.2023

Phí ship áp d?ng giao t?n n?i cho khách hàng: 25k/1 ??n hàng