CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

N??C U?NG YÊU THÍCH_BI?N T?U V?I TRÀ XANH

Th?c u?ng t? trà là lo?i n??c u?ng có r?t nhi?u công d?ng nh? gi?m cân, t?ng c??ng ?? ?àn h?i c?a tim, ch?ng lão hóa, khi?n da tr? ??p,.. V?y ?? giúp b?n s? d?ng trà có hi?u qu? h?n, hãy tìm hi?u các lo?i th?c u?ng sau ?ây.

1.     Trà xanh nguyên v?.

 

B?t trà xanh
B?t trà xanh

?? th??ng th?c món trà xanh nguyên v? này, b?n ch? c?n kho?ng ½ mu?ng b?t trà xanh cùng 4 ly n??c nóng. Cho b?t trà vào bình s? cùng m?t chút n??c sôi khu?y nh?, sau ?ó cho n??c vào t? t? ?? trà xanh tan hoàn toàn, l?c trà qua rây, rót trà và th??ng th?c.

2.     Trà xanh s?a nóng.

TRÀ XANH S?A NÓNG
TRÀ XANH S?A NÓNG

Nguyên li?u: 300ml n??c c?t trà xanh, 200ml s?a t??i, 2 mu?ng cà phê ???ng, 1g b?t trà xanh.

Cách làm: ?un nóng s?a, cho ???ng vào hòa tan, thêm n??c c?t trà xanh và khu?y ??u. Rót s?a ra ly, thêm chút b?t trà xanh lên m?t cho ??p.

3.     Sô-?a trà xanh

sodaa trà xanh

Nguyên li?u: 30ml n??c c?t trà xanh, 150ml n??c sô-?a, 30ml n??c ???ng, 1/3 qu? chanh, ?á viên.

Cách làm: Cho ?á viên, n??c ???ng, n??c sô-?a, v?t n??c c?t chanh vào và l?c nh? cho l?nh, rót ra ly. Cho n??c c?t trà xanh vào và th??ng th?c.

4.     Trà xanh, kem vani

TRÀ XANH KEM VANI
TRÀ XANH KEM VANI

 

Nguyên li?u: 1 viên kem vani, 150ml n??c c?t trà xanh, 100ml s?a t??i, 20ml n??c ???ng, ?á viên, b?t trà xanh.

Cách làm: cho s?a t??i, n??c ???ng, ?á viên và n??c c?t trà xanh vào bình l?c, l?c cho th?t l?nh. Rót ra ly, cho viên kem lên và r?c ít b?t trà xanh lên trên.