CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

H??ng d?n làm bánh Mochi Trà Xanh

Bánh Mochi trà xanh ng?t nh? th?m mùi trà xanh v?i s? k?t h?p cùng kem t??i và xoài chín t?o nên m?t h??ng v? khá ??c bi?t làm cho ng??i th??ng th?c không ngán. Bánh d?o, m?m và c?c k? ??n gi?n khi b?n ch? bi?n b?ng lò vi sóng. Nào hãy cùng Trà Ngon tham kh?o cách làm bánh Mochi trà xanh b?ng lò vi sóng ??n gi?n mà c?c h?p d?n th?m ngon cho c? nhà sau ?ây nhé!

Nguyên li?u

– 110g b?t g?o n?p mochiko

– 175ml n??c

– 58g ???ng
– 1 thìa cà phê vani
– 1/4 thìa cà phê b?t n? baking powder
– 7g b?t trà xanh matcha
– 80g c?m d?a s?y khô
– D?u ?n

Ph?n kem:
– 120g kem t??i heavy cream
– 15g ???ng
– 120g xoài chín thái h?t l?u nh?

Cách làm

– Tr?n ??u b?t mochiko, b?t trà xanh, ???ng, vani, b?t n?, thêm n??c và khu?y ??u ?? có m?t h?n h?p b?t ??ng nh?t.

– Quét th?t m?ng 1 l?p d?u ?n lên ??a th?y tinh. Tr?i ??u h?n h?p b?t trà xanh lên ??a và cho vào lò vi sóng quay kho?ng 5 phút cho b?t chín, khi b?n xiên t?m vào ??a b?t th?y khô là ???c.

– B?t chín ?? ngu?i, dùng ph?i d?t t? t? tách ph?n b?t bánh ra kh?i ??a. B?n ph?i làm th?t c?n th?n t?ng chút m?t n?u không bánh s? d? b? rách.

– R?c c?m d?a ra m?t ph?ng s?ch cho cho di?n tích b?ng ph?n bánh trà xanh. Sau ?ó khéo léo dàn bánh trà xanh lên ph?n c?m d?a.

– Tr?n 15g ???ng v?i kem t??i, r?i dùng máy ?ánh tr?ng ?ánh bông c?ng lên. Sau ?ó cho ph?n xoài vào tr?n ??u.

– Sau ?ó ph?t kem t??i ??u lên ph?n bánh trà xanh c?m d?a.

– R?i cu?n tròn nh? nhàng vào nhé!

– ?? bánh trong t? l?nh kho?ng 2 gi? cho ph?n kem ?n ??nh. Sau ?ó ?em ra c?t thành t?ng mi?ng ??u nhau tr??c khi ?n. Bánh có th? ?? trong kho?ng 2 – 3 ngày.

Thành ph?m
Bánh trà xanh ng?t nh? th?m mùi trà xanh v?i s? k?t h?p cùng kem t??i và xoài chín t?o nên m?t h??ng v? khá ??c bi?t. Bánh d?o, m?m và c?c k? ??n gi?n khi b?n làm bánh b?ng lò vi sóng. Ch? vài phút là b?n ?ã có m?t món tráng mi?ng ngon lành dành cho c? nhà r?i ??y!

Cách làm bánh Mochi trà xanh b?ng lò vi sóng ??n gi?n mà c?c h?p d?n th?m ngon cho c? nhà mà Trà Ngon v?a trình bày trên ?ây hy v?ng r?ng s? giúp các ch? em n?i tr? có thêm m?t công th?c làm bánh ??c bi?t th?m ngon n?a! Chúc b?n thành công v?i cách làm bánh mochi trà xanh này nhé!

Ngu?n: S?u t?m

tumblr_l5qrfhqr511qchbzjo1_500

 

 

Trả lời