Uống trà không chỉ để thưởng mà còn để dưỡng tâm. Đây là điều cốt lõi mà Trà Chân Nhân hướng tới và xây dựng. | Tăng Thế Danh CEO – Founder Trà Chân Nhân
- administrator -

Comment (01)

  1. Pingback: Trà Ẩm (Trà Kinh – Phần 7) | Mua Quà Tặng Sinh Nhật

Be first to comment

Top