CategoriesChưa phân loại

Mua chè thái nguyên ngon ? ?âu Sài Gòn

Mua chè thái nguyên ngon ? ?âu? Là câu h?i khá nhi?u ng??i th?c m?c khi m?i tìm hi?u v? chè. Theo quan ni?m cá nhân tôi thì chè ngon ph? thu?c vào nhiêu y?u t? và th??ng thì ti?n nào c?a n?y.

Trên th? tr??ng chè có hàng tr?m lo?i chè khác nhau. T? lo?i r?t r? ???c ?óng gói c? 500 grams hay 1 kg trong bao gi?y kính trong su?t dùng cho vi?c u?ng chè h?ng ngày hay các ch? gi?i lao c?a hãng x??ng.  Ð?n nh?ng lo?i cao c?p r?t ??t ??ng trong nh?ng chi?c h?p b?ng kim khí nh? nh?n c? 50ml r?t trang nhã ??ng trong m?t h?p b?ng g? trình bày r?t ??p. Trong ?ó kèm theo m?t vài t? gi?y nh? l?a ghi xu?t x?, l?ch s? c?a s?n ph?m có d?u hi?u, ?n ký c?a nhà s?n xu?t… Vì th? n?u b?n có nhu c?u u?ng chè thái nguyên ngon  thì nên ch?n nh?ng n?i bán chè uy tín.

Mua-che-thai-nguyen-ngon-o-dau-Sai-Gon

Chính vì th? v?i khát khao mang ??n cho t?t c? ng??i tiêu dùng Vi?t Nam nói chung và b?n bè kh?p n?i trên toàn Th? gi?i nói riêng. Chúng tôi ?ã m?nh d?n phát tri?n th??ng hi?u M?C TRÀ trên c? s? chè Thái Nguyên chính hi?u. K? th?a bí quy?t sao chè, l?y h??ng bí truy?n c?a các ngh? nhân b?n ??a, Công ty chúng tôi ?ã cho ra m?t các s?n ph?m chè thái nguyên mang th??ng hi?u  M?C TRÀ  tr?n v? thanh h??ng, gi? tr?n h??ng v? truy?n th?ng trong t?ng ?m chè.

N?u b?n mu?n mua chè thái nguyên ? Sài Gòn thì sao l?i không ??n v?i chúng tôi. T?i ?ây chúng tôi bán các s?n ph?m mang th??ng hi?u quê h??ng, chúng tôi cam k?t v? ch?t l??ng, ngu?n g?c xu?t x? s?n ph?m, c?ng nh? quy trình s?n xu?t, ch? bi?n, ?óng gói, b?o qu?n và phân ph?i chè s?ch, an toàn, b?o ??m an toàn v? sinh th?c ph?m. Nhà máy s?n xu?t c?a chúng tôi ???c ??t t?i Thái Nguyên , tr?c ti?p thu mua nguyên li?u, phân lo?i và ch? bi?n s?n ph?m chuy?n tr?c ti?p vào Sài Gòn. Cùng v?i h? th?ng phân ph?i chuyên nghi?p, chúng tôi t? tin mang ??n s?n ph?m và ch?t l??ng ph?c v? hoàn h?o cho ng??i tiêu dùng..

 

43 Comments

 1. […] Chè thái nguyên […]

 2. […] Chè thái nguyên […]

 3. cac ban muon mua che tai sg nhau lien he voi toi 01235544287

 4. cac ban muon mua che tai sg nhau lien he voi toi 01235544287 thai nguyen chinh goc

 5. Chuyen Thieu Gia B?n t?i Trathainguyen.com ?? mua trà t?t nh?t nhé
  CTy TNHH XNK SX TM Tân Thành Công
  ?C: 343/5 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh, HCM
  Email: Sales@trathainguyen.com
  ?i?n tho?i: (+84.8) 66 80 30 80
  Hotline: 0908 808 272

 6. Mua trà này ? ??a ch? nào h? anh ? Mình mu?n bi?u cho x?p ? công ty

 7. B?n có th? ??t hàng online or g?i cho Hotline c?a công ty nhé :
  08 66 803080
  Giao hàng t?n n?i không tính phí t?i TPHCM v?i ??n hàng trên 300K nhé
  B?n mua tr?c ti?p t?i ?ây:
  CTY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG

  VP.HCM: 343/5 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh

  Email: Sales@trathainguyen.com

  ?i?n tho?i: (+84.8) 66 80 30 80
  Hotline: 0908 808 272

 8. bn co ban la tra xanh k???

 9. B?n vui long liên h? v?i cty theo thông tin sau nhé. C?m ?n
  CTY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG

  VP.HCM: 343/5 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh

  Email: Sales@trathainguyen.com

  ?i?n tho?i: (+84.8) 66 80 30 80
  Hotline: 0908 808 272

 10. mk là ng g?c thái nguyên , mk ?ang c?n tìm nhà phân ph?i chè ,ai có nhu c?u liên h? v?i mk 0973,978,506

 11. C?m ?n b?n. Hi?n t?i bên cty mình có nhà máy t?i ??i T? Thái Nguyên nên ch?c không có nhu c?u. Chúc b?n buôn bán thành công

 12. C?m ?n b?n. Hi?n t?i bên cty mình có nhà máy t?i ??i T? Thái Nguyên nên ch?c không có nhu c?u. Chúc b?n buôn bán thành công. N?u có nhu c?u vui lòng liên h? v?i Cty chúng tôi CÔNG TY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG

  NHÀ MÁY THÁI NGUYÊN

  ??a ch?: Xóm C?u Thông, th? tr?n ??i T?, huy?n ??i T?, t?nh Thái Nguyên.

  Email: info@tanthanhcong.com ?i?n tho?i: 0976 808 272

  Web: http://www.traxanh.com | http://www.vietnamtea.info | http://www.vietnamtea.net

  VP.HCM

  ??a ch?: 343/5 N? Trang Long, P13, Q Bình Th?nh, Tp.HCM

  Email: sales@trathainguyen.com ?i?n tho?i: (08) 66 803080 | 0908 808272

  Web: http://www.trathainguyen.com | http://www.trathainguyen.info

 13. C?m ?n b?n. Hi?n t?i bên cty mình có nhà máy t?i ??i T? Thái Nguyên nên ch?c không có nhu c?u. Chúc b?n buôn bán thành công. N?u có nhu c?u vui lòng liên h? v?i Cty chúng tôi CÔNG TY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG

  NHÀ MÁY THÁI NGUYÊN

  ??a ch?: Xóm C?u Thông, th? tr?n ??i T?, huy?n ??i T?, t?nh Thái Nguyên.

  Email: info@tanthanhcong.com ?i?n tho?i: 0976 808 272

  Web: http://www.traxanh.com | http://www.vietnamtea.info | http://www.vietnamtea.net

  VP.HCM

  ??a ch?: 343/5 N? Trang Long, P13, Q Bình Th?nh, Tp.HCM

  Email: sales@trathainguyen.com ?i?n tho?i: (08) 66 803080 | 0908 808272

  Web: http://www.trathainguyen.com | http://www.trathainguyen.info

 14. C?m ?n b?n. Hi?n t?i bên cty mình có nhà máy t?i ??i T? Thái Nguyên nên ch?c không có nhu c?u. Chúc b?n buôn bán thành công. N?u có nhu c?u vui lòng liên h? v?i Cty chúng tôi CÔNG TY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG

  NHÀ MÁY THÁI NGUYÊN

  ??a ch?: Xóm C?u Thông, th? tr?n ??i T?, huy?n ??i T?, t?nh Thái Nguyên.

  Email: info@tanthanhcong.com ?i?n tho?i: 0976 808 272

  Web: http://www.traxanh.com | http://www.vietnamtea.info | http://www.vietnamtea.net

  VP.HCM

  ??a ch?: 343/5 N? Trang Long, P13, Q Bình Th?nh, Tp.HCM

  Email: sales@trathainguyen.com ?i?n tho?i: (08) 66 803080 | 0908 808272

  Web: http://www.trathainguyen.com | http://www.trathainguyen.info

 15. Trà Thái Nguyên ban cho mk hoi có nh?ng lo?i trà ?óng gói 1 gram chè m?c, chè hoa nhài ?ó b bán giá b,nhiu 1 gói ?ó, l?y v?i s? l??ng nhìu

 16. Lâm H?i Trà ?óng g?i 100gr bên cty có nha b?n. Tuy nhiên bên cty ch? bàn chè m?c ( t?c là không ??p h??ng) là ch? y?u n?u b?n c?n ??p h??ng thì ph?i làm theo ??n ??t hàng trên 60kg nhé.Thân

 17. v?y trà m?c ?óng theo 100gr thì giá bán bao nhiêu 1 gói ?ó b

 18. mình mu?n mua l? v? s? d?ng. ko bi?t mình ph?i mua ? ?âu h? b?n?

 19. C?m ?n b?n. B?n vui lòng g?i cho chúng tôi : 08 66803080
  Ho?c t?i cty ??a ch? : Công ty TNHH XNK SX TM Tân Thành Công
  343/5 N? Trang Long, Ph??ng 13, Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM
  Chúc b?n n?m m?i vui v?

 20. B?n có th? ??t hàng online or g?i cho Hotline c?a công ty nhé :
  08 66 803080
  Giao hàng t?n n?i không tính phí t?i TPHCM v?i ??n hàng trên 300K nhé
  B?n mua tr?c ti?p t?i ?ây:
  CTY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG

  VP.HCM: 343/5 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh

  Email: Sales@trathainguyen.com

  ?i?n tho?i: (+84.8) 66 80 30 80
  Hotline: 0908 808 272

 21. Ba?n liên hê? 0902320594 me? mi?nh m??i va?o mang ????c 1 i?t

Trả lời